ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,620 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา รายงานผลการประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17 ม.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เทพา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรือง การกำหนดวันตรวจรับพัสดุการจัดซื้ออกระจกโค้งพร้อมติดตั้ง บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่ที่ 1-8
17 ม.ค. 60
13
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านโคกพะยอม ต.พิจิตร - บ้านทุ่งเมรุ
17 ม.ค. 60
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทับ ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด
17 ม.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทับ ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
17 ม.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
17 ม.ค. 60
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนวุฒิภูมิ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
17 ม.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าโพธิ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
17 ม.ค. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.รัตภูมิ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
17 ม.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราคากลางและการคำนวณราคากลาง จำนว 2 โครงการ
17 ม.ค. 60
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนโดยการปูทับด้วย Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโอน หมู่ที่ 6
17 ม.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านทัพหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
17 ม.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ควนรู ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลี่ยน - ป่าช้าทุ่งจันทร์ หมู่ที่ 6
17 ม.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ (เพิ่มเติม๒)
17 ม.ค. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 60,620 รายการ