ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 67,033 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอประกาศให้ทราบถึงการดำเนินการ
18 ส.ค. 60
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะแหน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนปานัง หมู่ที่ 2 บ้านตราย ตำบลจะแหน
18 ส.ค. 60
83
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะแหน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สข.ถ.70-006 สายแดแนแต หมู่ที่ 1 ตำบลจะแหน
18 ส.ค. 60
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง การประกาศจัดจ้างออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพะวงหลังใหม่ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
18 ส.ค. 60
82
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 ส.ค. 60
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง เช่าที่ดินวัดเก่าพะวง (ร้าง) หมู่ที่2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อตั้งอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำกระจายและลานกีฬาคอนกรีต
18 ส.ค. 60
38
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง การจัดซื้อจักจ้างสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
18 ส.ค. 60
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
18 ส.ค. 60
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมชุดสนามเด็กเล่น (เรือหรรษา) ติดตั้งบริเวณสระบัว
18 ส.ค. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
18 ส.ค. 60
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงโคมไฟเสา High Mast ๒๕ เมตร เป็นโคมไฟ LED บริเวณถนนราชดำเนิน
18 ส.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายวังช้าง-ควนสัมหรุษ หมู่ที่ 3 (ต่อเนื่อง)
18 ส.ค. 60
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง การประมูลจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ
18 ส.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าหน้าแค - ริมคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลรำแดง
18 ส.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายศาลาบ่อแมว - บ้านนายอุดม หมู่ที่ ๖ ตำบลรำแดง
18 ส.ค. 60
13

»ข้อมูลทั้งหมด 67,033 รายการ