ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,551 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.ฉลุง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลฉลุง ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
19 ต.ค. 59
11
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.ฉลุง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิโรจน์ จันทรัตน์ นายก อบต.ฉลุง รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.ฉลุง ได้ลงพื้นที่จัดทำโครงการแผนชุมชน (นายกพบประชาชน) ประจำปี 2559 หมู่ที่ 1 ศาลาอเนกประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสา
10 ก.พ. 59
12
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.ฉลุง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแผนชุมชน (นายกพบประชาชน) ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 5-26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดดังนี้
25 ม.ค. 59
10
  ข่าวบริการผู้พิการ อบต.ฉลุง ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง
16 ธ.ค. 58
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระวะ หาแนวทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม
7 ธ.ค. 59
72
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านหาร ประกาศแจ้งการตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลางทุ่งนา หมู่ที่ 2
7 ธ.ค. 59
84
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านหัววัง-บ้านมาบด้วน ม.5-8
7 ธ.ค. 59
89
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ กิจกรรมเดินรำลึกวันพ่อแห่งชาติ
7 ธ.ค. 59
88
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา รายงานพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
7 ธ.ค. 59
78
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง Para Asphaltic Concrete สายบ้านมาบด้วน ม.8
7 ธ.ค. 59
69
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง ตรวจงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ
7 ธ.ค. 59
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร โครงการก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายแหลมสน ศาลา SML หมู่ที่ ๓
7 ธ.ค. 59
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ปาดังเบซาร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
7 ธ.ค. 59
36
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร โครงการก่อสร้างวางท่อกลมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักสายบ้านครูละมัย หมู่ 5 ต. สทิงหม้อ
7 ธ.ค. 59
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร โครงการจัดซื้อดินลูกรัง จำนวน ๑,๐๐๐ ลุกบาศก์เมตร
7 ธ.ค. 59
30

»ข้อมูลทั้งหมด 59,551 รายการ