ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 32,799 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
19 ธ.ค. 57
169
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ประกาศแถลงการณ์ ฉบับที่ 6 ธงเหลืองในบางพื้นที่
19 ธ.ค. 57
169
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
19 ธ.ค. 57
162
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกร
19 ธ.ค. 57
164
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
19 ธ.ค. 57
153
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่ รับแบบพิมพ์และกรอกราย
19 ธ.ค. 57
121
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดสงขลา ณ บริเวญสระบัวฯ
19 ธ.ค. 57
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดงานโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดสงขลา อ.สะเดา
19 ธ.ค. 57
66
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557
19 ธ.ค. 57
60
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างประมูลโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโล๊ะมุด-บ้านควนขี้แรด
19 ธ.ค. 57
57
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จ้างจัดกิจกรรมอบรม ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
19 ธ.ค. 57
55
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน
19 ธ.ค. 57
46
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่ายเงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
19 ธ.ค. 57
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ฉลุง รายงานงบทดลอง งบเงินรับ - จ่ายเงินสด และงบทางการเงินอื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2557
19 ธ.ค. 57
60
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินนิมิต หมู่ที่๖
19 ธ.ค. 57
72

»ข้อมูลทั้งหมด 32,799 รายการ