ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 80,870 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คลองทราย การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
18 มิ.ย. 61
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ควนรู ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6 ม.ค. 60
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ สำนักนายกฯ เชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
18 มิ.ย. 61
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ โรคเอดส์หยุดได้ ถ้าทุกคนร่วมใจ
18 มิ.ย. 61
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดขนุน ประกาศ อบต.วัดขนุนเรื่องรายชื่อผู้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 14 มิ.ย.61
18 มิ.ย. 61
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18 มิ.ย. 61
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.น้ำน้อย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง (เคื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
18 มิ.ย. 61
19
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระยา ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
18 มิ.ย. 61
20
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต
17 มิ.ย. 61
23
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ เตือน 6 โรคที่มากับหน้าฝน
17 มิ.ย. 61
28
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
23
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
59
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดการแข่งขันการประกวดโครงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของโครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากร
15 มิ.ย. 61
97
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ สลามัต ฮารี รายอ อีฎี้ลฟิตรี
15 มิ.ย. 61
82

»ข้อมูลทั้งหมด 80,870 รายการ