ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,016 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน "ปั่นเพื่อพ่อ" Bike For Dad"
24 พ.ย. 58
35
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (13/๒๕๕8) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก
24 พ.ย. 58
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
24 พ.ย. 58
62
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประกาศสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
24 พ.ย. 58
53
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง กำหนดราคากลางจัดจ้างทำวารสารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
24 พ.ย. 58
59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าชิง รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.1) ประจำปี 2558
13 ต.ค. 58
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ คำแนะนำเพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
24 พ.ย. 58
33
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
24 พ.ย. 58
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
24 พ.ย. 58
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าชิง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
28 ก.ย. 58
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าชิง รายงานติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 พ.ย. 58
20
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินงบประมาณ (เพิ่มเติมครั้ง 2)
24 พ.ย. 58
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ประมูลจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
24 พ.ย. 58
29
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินนอกงบประมาณ (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
24 พ.ย. 58
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ขอความร่วมมือประชาชนห้ามการเผาขยะมูลฝอยในเขตชุมชน และเผาหญ้าบริเวณริมทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559
24 พ.ย. 58
20

»ข้อมูลทั้งหมด 42,016 รายการ